INTERNISTIČKI PREGLEDI

INTERNISTIČKI PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

Interna medicina obuhvaća najveći dio medicine i zbog svoje složenosti naziva se i «kraljicom medicine». Sam pristup rješavanju problema često je nalik slagalici u kojoj puno različitih informacija, simptoma i podataka, dobivenih od vlasnika, ali i putem dijagnostičkih metoda, treba složiti u jednu smislenu cjelinu zvanu «točna dijagnoza». Nije čudno ,stoga, da za neka oboljenja put do dijagnoze zna biti mukotrpan i traži vrijeme, iskustvo, ali i povjerenje vlasnika .

Veterinarski internisti često dijagnosticiraju i one teške, kronične bolesti kod kojih, na žalost, nema izlječenja, već samo mogućnost olakšanja tegoba i samim time očuvanje kvalitete života.​

  • Oboljenja jetre i gušterače

  • Oboljenja bubrega

  • Gastrointestinalne bolesti

  • Endokrinološki poremećaji

  • Bolesti dišnog trakta

  • Bolesti urinarnog trakta

  • Hematologija i imunologija

  • Bolesti kože

  • Kardiovaskularne bolesti