LABORATORIJSKE PRETRAGE I ALERGOTESTOVI

LABORATORIJSKE PRETRAGE I ALERGOTESTOVI

U nasem laboratoriju vršimo hematološke i biokemijske pretrage krvi koje se izvode ambulantno na IDDEX aparatima što nam omogućava točne i u kratkom vremenu dostupne nalaze.

 • Pretraga urina (urinokultura,UPC, SG)

 • Pretraga stolice (parazitološka ,uključujući test na Giardiu, te bakteriološka pretraga)

 • Dijagnostika zaraznih bolesti putem IDEXX SNAP testova

 • FeLV / FIV

 • Leishmania

 • Borrelia, Ehrlichia

 • Dirofilaria

 • Određivanje plodnih dana u kuja putem progesteronskog testa

 
 • 2 X RTG snimanje

 • Kompletna krvna slika

 • Biokemijski predanesteziološki profil (PAP): urea, crea, alakp, glu, tp, ast

 • Internistički pregled