O NAMA

Veterinarska ambulanta Rovinj osnovana je 1954. sa ciljem sa da vodi brigu o zdravlju domaćih životinja i kućnih ljubimaca. Svoju snagu temelji na 60-godišnjem prepoznatljivom i stručnom iskustvu u pružanju cjelovite brige o zdravlju životinja. Poslovanje je bazirano na izvrsnosti, ranoj dijagnostici te interdisciplinarnom pristupu liječenju.

Naš tim veterinara kontinuirano se educira i prati sve najnovije znanstvene spoznaje na području veterinarske medicine, ali i usko surađuje sa priznatim stručnjacima i ustanovama u Hrvatskoj i u svijetu, kao što su:

Tijekom zadnjeg desetljeća poslovanja, kroz našu ambulantu prolazi na tisuće korisnika godišnje, kojima je pruženo više različitih specijalističkih veterinarskih usluga. Prema svakodnevnom iskustvu, raste potreba naših pacijenata za širokom paletom dijagnostičkih i terapijskih postupaka, koje kod nas mogu obaviti u jednom danu i na jednom mjestu. U tu svrhu, uz stručan kadar ambulanta je opremljena sa najmodernijom opremom za brzu i kvalitetnu pomoć životinjama.

Ambulanta pruža specijalističke veterinarske usluge i dijagnostičke postupke iz područja opće kirurgije, abdominalne kirurgije, kirurgije dišnog sustava, kirurgije mokraćnog sustavotokirurgijeinterne veterine, kardiologije, stomatologijeporodništvo, neurologije, oftalmologije, onkologije, urologije, dermatologije, ortopedije, laboratorijske dijagnostike i radiologije, .

NAŠE AMBULANTE

 

Veterinarsku Ambulantu Rovinj d.o.o čine dvije ambulante:

  • Veterinarska ambulanta Rovinj- Laste 9, 52210 Rovinj

  • Veterinarska ambulanta Žminj - Matka Laginje 3f, 52341 Žminj

dok terenski dio posla djeluje na širem područje Istre te dogovara se pozivom doktora u gospodarstvo.

U svakodnevnoj komunikaciji sa svojim pacijentima Veterinarska Ambulanta Rovinj d.o.o nastoji educirati i podizati svijest o brizi za zdravlje životinja, o prepoznavanju rizičnih faktora, prevenciji bolesti te o važnosti redovnih sistematskih pregleda.

NAŠI DOKTORI

NAŠE AMBULANTE