Naši djelatnici


Veterinarska ambulanta Rovinj zapošljava slijedeće stručno osoblje:


• 2 doktora znanosti u području veterinarstva

• 1 doktora veterinarske medicine, sveučilišnog magistra specijalista kirurgije

• 1 doktora veterinarske medicine, ovlašteni veterinar

• 1 veterinarskog tehničara

• administratora

 

 


Team Vet-Rovinj

 

Dr.sc. Čedomir Labura dr.vet.med

 

Dr.sc . Željka Labura dr.vet.med

 

Hrvoje Labura  Univ.mag.spec. chirurg., dr.vet.med 

 

Jasminka Joka dr.vet.med

 

Rozana Jurgec vet.teh

 

Claudio Gilli oec.

 

 

- stranica u izradi, više o svakom članu team-a uskoro -

NAŠI PRIJATELJI

Udruga Ruka Šapi Pula

PRATITE NAS SVAKODNEVNO!!


Udruga Mijau Rijeka
Udruga Mijau Rijeka