Veterinarska inspekcija


Veterinarsko javno zdravstvo - ovlaštena veterinarska inspekcija

 

Ovlašteni veterinari imenovani od strane Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva-Uprave za veterinarstvo temeljem koncesije koja je dodjeljena Veterinarskoj ambulanti Rovinj d.o.o., obavljaju veterinarsko zdravstvene preglede i kontrole propisane Zakonom o veterinarstvu (N.N. 41/07 i 55/11 ) na području općina Rovinj. Žminj, Kanfanar, Bale i Vrsar.

 

Veterinarsko zdravstvene preglede i kontrole ovlašteni veterinari obavljaju u svim objektima registriranim za držanje, proizvodnju, pohranu i promet životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u unutarnjem prometu, te uvozu, izvozu i provozu na području koncesije. Veterinarska ambulanta Rovinj je koncesijom obavezno provoditi sve mjere koje ministar poljoprivrede i šumarstva naredi u svrhu zaštite zdravlja životinja, te zaštite proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih javnoj potrošnji. 

 

 

 

Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i radiološka dekontaminacija

 

Veterinarska ambulanta Rovinj je u potpunosti opremljeno potrebnim prostorima, kadrovskim uvjetima te opremom za obavljanje poslova sanitarne zaštite sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu (N.N. 70/97, 105/01, 172/03), te Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 60/92)

 

• Rješenjem Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva - Uprave za veterinarstvo ovlašteno obavljati D.D.D.D. kao mjeru veterinarske zaštite okoliša, radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti.

 

• Osposobljeno i ovlašteno je provoditi mjere sukladno HACCP programima izvoznih objekata koji su pod stalnim nadzorom veterinarske inspekcije.

 

• Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ovlašteno je obavljati mjere preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

 

• Usklađeno je s odredbama Zakona o otrovima, te time registrirano za upotrebu i promet otrova.

 

• Voditelj službe i svi djelatnici koji obavljaju usluge D.D.D.D.-a, posjeduju licencu za rad s otrovima Hrvatskog zavoda za toksikologiju.

 

• Voditelj službe i njegovi pomoćnici osposobljeni su za vođenje poslova od strane D.D.D.-a Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

NAŠI PRIJATELJI

Udruga Ruka Šapi Pula

PRATITE NAS SVAKODNEVNO!!


Udruga Mijau Rijeka
Udruga Mijau Rijeka