Veterinarska inspekcija

Veterinarsko javno zdravstvo - ovlaštena veterinarska inspekcija

 

Ovlašteni veterinari imenovani od strane Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva-Uprave za veterinarstvo temeljem koncesije koja je dodjeljena Veterinarskoj ambulanti Rovinj d.o.o., obavljaju veterinarsko zdravstvene preglede i kontrole propisane Zakonom o veterinarstvu (N.N. 41/07 i 55/11 ) na području općina Rovinj. Žminj, Kanfanar, Bale i Vrsar.

 

Veterinarsko zdravstvene preglede i kontrole ovlašteni veterinari obavljaju u svim objektima registriranim za držanje, proizvodnju, pohranu i promet životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u unutarnjem prometu, te uvozu, izvozu i provozu na području koncesije. Veterinarska ambulanta Rovinj je koncesijom obavezno provoditi sve mjere koje ministar poljoprivrede i šumarstva naredi u svrhu zaštite zdravlja životinja, te zaštite proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih javnoj potrošnji. 

 

 

 

Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i radiološka dekontaminacija

 

Veterinarska ambulanta Rovinj je u potpunosti opremljeno potrebnim prostorima, kadrovskim uvjetima te opremom za obavljanje poslova sanitarne zaštite sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu (N.N. 70/97, 105/01, 172/03), te Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 60/92)

 

• Rješenjem Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva - Uprave za veterinarstvo ovlašteno obavljati D.D.D.D. kao mjeru veterinarske zaštite okoliša, radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti.

 

• Osposobljeno i ovlašteno je provoditi mjere sukladno HACCP programima izvoznih objekata koji su pod stalnim nadzorom veterinarske inspekcije.

 

• Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ovlašteno je obavljati mjere preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

 

• Usklađeno je s odredbama Zakona o otrovima, te time registrirano za upotrebu i promet otrova.

 

• Voditelj službe i svi djelatnici koji obavljaju usluge D.D.D.D.-a, posjeduju licencu za rad s otrovima Hrvatskog zavoda za toksikologiju.

 

• Voditelj službe i njegovi pomoćnici osposobljeni su za vođenje poslova od strane D.D.D.-a Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Veterinarska ambulanta Rovinj d.o.o

mi

znamo što znači imati kućnog ljubimca!

 

           OBAVIJEST 

 

 

Molimo sve vlasnike da prilikom dolaska sa svojim kućnim ljubimcem na cijepljenje protiv bjesnoće ponesu Osobnu iskaznicu ili OIB.
Hvala 

Naši prijatelji :

Udruga Ruka Šapi Pula
Udruga Mijau Rijeka
Udruga Mijau Rijeka