SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Možete nam se obratiti kao veterinarima sa iskustvom u liječenju pasa, mačaka, goveda, stoke, kunića, zečeva, tvorova, ježeva, zmija, guštera, kornjača, hrčaka, zamorčića, egipatskih bodljikavih miševa, skočimiševa, štakora, patuljastih svinja i mnogih drugih životinja.